1 Mart 2008 Cumartesi

ÇANAKKALE KAPLICALARI


Hıdırlar Kaplıcası
Ulaşım
Eski adı Angonya olan bu kaplıca, Yenice ilçesine baglı olan Hamdibey bucagının batısında (Tahtalıdağın güney batısında) olup Hırdırlar köyünde bulunmaktadır. Balıkesir - Çanakkale yolunun Çanakkale'den itibaren 122. kilometresinden ayrılarak bir kilometre sonra Engece köyüne gelinir. Hıdırlar kaplıcası buradan 10 kilometre uzaklıktadır.
Kimyasal Bulgu
Kaplıcayı besleyen asıl kaynağın sıcaklığı 73 derece, diğeri 81 derecedir. Çamur banyosu olarak kullanılan suyun sıcaklığı 41 derecedir. Sıcak kaynaklar az madenli sıcak sulardandır. Bu sularda sodyum katyonu ile sülfat anyonu fazla miktarda bulunmaktadır. Klorür ve hidrokarbonat iyonları anyonlar miktarının ancak % 30'una gelmektedir. Radyoaktivite bakımından kaynaklar birbirinin aynı olup ölçülen miktar 11,7 - 13,6 Eman arasında değişmektedir.
Küçükçetmi Kaplıcası
Ulaşım
Küçükçetmi kaplıcası Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu bucağının 3 kilometre kuzeyinde ve Küçükçetmi köyünden 1,5 kilometre uzaklıktadır. Burada İnciraltı ılıcası denen ve Çamaşırlık kaynağı adı verilen iki kaynak bulunmaktadır.
Kimyasal Bulgu
Kaynaklar 41 derece sıcaklıkta olup hidrokarbonatlı sular sınıfına girer. Bir miktar serbest karbondioksit gazı bulunur. Kaynak sularının radyoaktivitesi 6,4 Eman civarlarındadır.
Sağlık
Bazi agrili hastaliklarda etkili olabilir.

Kırkgeçit Ilıcası

Ulaşım
Kırkgeçit ılıcası Biga ilçesinin güneyinde İnova köyüne bağlı bir kaplıcadır. Bu gün modern tesislerin yer aldığı kaplıca hakkında daha kapsamlı bilgiler için tıklayınız
Kimyasal Bulgu
Oligometalik hipertermal sular sınıfına girmesi gereken Kırkgeçit kaplıcası sularında sodyum, klorür ve sülfat iyonları fazla bulunmaktadır.Kalevi kükürtlü hidrojenli olan sudaki radyoaktivite 6,5 Eman'dır. Türkiye'de kalevi - kükürtlü suların sayısı pek fazla değildir.

Kızılca Tuzlası Ilıcası
Ulaşım
Ayvacık ilçesinin Tuzla köyünde bulunmaktadır. Kaplıca binası vardır.
Kimyasal Bulgu
Litrede 14 gram ile 35 gram arasında değişen klorürü ve ona denk sodyum iyonu ile Tuzla kaynakları tipik tuzlu sular arasında yer almaktadır. Suların reaksiyonları içerdikleri az miktardaki serbest karbondioksidin etkisi ile hafif asittir. Litrede erimiş maddeleri 55 grama kadar yükselmektedir. Önemli katyon sodyum olmakla beraber, sularda oldukça yüksek miktarlarda kalsiyum, potasyum ve magnezyum iyonları da vardır. Nitrat, sülfat ve hidrokarbonat iyonları ile metasilikat asidi miktarları da fazladır. Kaplıcayı besleyen suların kaynaktaki sıcaklıkları 57 derece olup binaya girdiği yerde sıcaklık 54 dereceye düşmektedir. Tuzla bölgesinden 45 derece ile 100 derece arasında değişmektedir. Gayzer suyunun sıcaklığı tam 100 derecedir. Suların radyoaktiviteleri 6,8 - 12,4 Eman arasında değişmektedir.
Sağlık
Buradaki sulardan özellikle romatizmalı hastalar faydalanmaktadır.

Ozancık Ilıcası
Ulaşım
Ozancık ılıcası Tepeköy'e 10 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.
Kimyasal Bulgu
Reaksiyonu hafif asit olan suyun radyoaktivitesi 10,4 Eman'dir. Litrede erimiş maddeler miktarı 1,5 grama yakındır. Bunlar arasında sodyum ve sülfat iyonları fazla bulunmaktadır. Suyun sıcaklığı 65 derecedir.

Karaılıca
Ulaşım
Kara ılıca adı ile bilinen kükürtlü kaplıca Etili bucağına bağlı Tepeköyünde bulunmaktadır. Tesislerin varlığı bilinmektedir. Kaynakların hepsi saniyede 8 - 10 litre su vermektedir.
Kimyasal Bulgu
Suların hepsi kükürtlü hidrojence zengindir. Sularda sodyum ve kalsiyum katyonları ile sülfat anyonları fazlaca bulunmaktadır. Suların sıcaklıkları 39 derece ile 48,7 derece arasında değişmektedir. Reaksiyon hafif asittir. Kara ılıca sularında ölçülen radyoaktivite 9 - 21,9 Eman arasında değişmektedir.

Akçakeçili Ilıcası
Ulaşım
Ezine ilçesine 25 kilometre mesafede Kestanbolu ve Tuzla kaplıcalarının yakınlarında bulunmaktadır. Akçekeçili köyünün 4 kilometre uzağında dere içindedir. Depremle kaçtığı tahmin edilen sıcak suyun daha sonra kaplıca binasının alt kısmından çıktığı görülmüştür.
Kimyasal Bulgu
Litresinde 22 gram kadar erimiş madde vardır. Suyun sıcaklığı 37 derecedir. Reaksiyonu hafif asittir. Yalnız radyoaktivitesi bu civarda bulunan bütün suların üzerindedir. Yaklaşık olarak 30,2 Eman'dır.
Sağlık
Hafif asit karbonikli suyun karıştığı çamur yara kapatan olarak bilinir.

Kestanbolu Ilıcası
Ulaşım
Ezine ilçesinin 15 kilometre güney batısında bulunan Kestanbolu kaplıcasının bağlı olduğu Kestanbolu köyünden 5 kilometre uzakta ve meşhur Kestanbolu (eski İstanbul) harabelerinin yakınlarındadır. Burası Alexandra - Troas olarak bilinen antik bir sahadır. Kaplıcanın bulunduğu yerden deniz 2 kilometre uzaklıktadır. Biri erkeklere, diğeri bayanlara olmak üzere iki kubbeli güzel havuzu vardır.
Kimyasal Bulgu
Kaynakların sıcaklıkları 54 derece ile 75 derece arasında değişmektedir. Litresinde ortalama olarak 35 gram çeşitli maddeler bulunan Kestanbolu kaynaklarında fazla bulunan iyon klorür anyonu olup yaklaşık % 98'i bulmaktadır. Diğer anyonlar az miktarda nitrat, sonra sülfat ve hidrokarbonat iyonlarıdır. Suyun litresinde 110 -130 miligram arasında serbest karbondioksit gazı da vardır. Sularda bir miktar demir ve aluminyum da vardır. Hipertermal olan Kestanbolu kaynakları klorlu sular sınıfına girmektedir. Suların ölçülen radyoaktiviteleri 25 - 30 Eman arasında değişmektedir.
Sağlık
Kestanbolu kaynakları başta romatizma, cilt ve kadın hastalıkları olmak üzere bir çok konuda şifa olmaktadır. Su içilerek mushil olarak kullanılır.

Kocabaşlar Ilıcası
Ulaşım
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin 17 kilometre güney doğusunda bulunan Kocabaşlar köyüne yakın bir yerdedir.
Kimyasal Bulgu
Sıcaklığı 36,5 derece olan ılıca suyu kalevi reaksiyondadır. Sodyum ve kalsiyum katyonları ile sülfat anyonları fazla bulunan oligometalik bir kaynaktır. Ölçülen radyoaktivite 10 Eman'dır. Su saniyede 2 litreden fazla çıkmaktadır.


Palamutoba Ilıcası
Ulaşım
Bayramiç ilçesinin 12 kilometre kuzey batısında bulunan Palamutoba ılıcası suyu Ilıcaderesi adı ile anılan dar ve iki tarafı sarp ve kayalık yamaçlardan oluşan derenin içinde kaynamaktadır.
Kimyasal Bulgu
Özellikle sodyum katyonu ile sülfat ve klorür anyonlarınca zengin olan suyun reaksiyonu kalevidir. Radyoaktivitesi 5 Eman olarak bulunmuştur. Suyun sıcaklığı 34 derecedir.

Kirazlı ve Balaban Suları
Ulaşım
Çanakkale - Balıkesir yolu üzerinde Çanakkale'den 40 kilometre uzaklıktadır.
Kimyasal Bulgu
Kirazlı sularının sıcaklığı 25 derece. Litresinde 11 - 53 miligram arasında serbest karbondioksit bulunan suların reaksiyonları oldukca asittir. Kirazlı sularında erimiş maddeler tutarı 393 miligram, eksi suyunda 454 miligram, toprak alkalisi metallerine göre Kirazlı suyu yumuşak, Kirazlı ekşi suyu çok yumuşaktır. Kirazlı ekşi suyunda 11,3 Eman ve Kirazlı suyunda 3,8 Eman olarak ölçülmüştür.
Sağlık
Her iki sudan ve özellikle Kirazlı ekşi suyundan içenlerin böbrek ve mesane taşlarını düşürdükleri iddia edilmektedir.

Kum Ilıcası
Ulaşım
Çanakkale ilinin Yenice ilçesine bağlı Pazarköyü bucağında Topaklarobası köyü civarındadır.
Kimyasal Bulgu
Kaynaklar granit kayalarının arasında bir kaç yerden çıkmaktadır. Su miktarı boldur. Kum ılıcası kaynakları kalevi reaksiyonda özellikle sodyum ve sülfat iyonları fazla sulardandır. Çeşitli kaynaklarda sıcaklık 67 derece ile 69 derece arasında değişmektedir. Ölçülen radyoaktivite 3,6 Eman ile 6,3 Eman arasındadır.

Külcüler Ilıcası
Ulaşım
Bayramiç ilçesinin 18 kilometre doğusundadır. Ilıca Külcüler köyünden 2 kilometre uzaklıktadır. Ilıca Evciler bucağına da 4 kilometre, meşhur Kurşunlu harabelerine de 6 kilometre uzaklıktadır. Tesislerin bulundugu bilinir.
Kimyasal Bulgu
Külcüler suları kalevi reaksiyonda kükürtlü sular sınıfında bulunmaktadır. Sodyum ve sülfat iyonları fazla bulunmaktadır. Kaplıcadaki esas kaynağın sıcaklığı 34,5 derece, yukarı kaynağın sıcaklığı 29 derece ve çeşme kaynağının sıcaklığı 31,5 derecedir. Ilıca suyunun radyoaktivitesi 11,4 Eman, çeşme suyunun 8,7 Eman ve yukarı kaynağın ise 14,1 Eman'dır.

Ilıcadere Kaynağı
Ulaşım
Bayramiç ile Ezine yolu üzerinde Bayramiç'e 10 kilometre mesafede bulunan Türkmenli köyü yakınlarındadır.
Kimyasal Bulgu
Suyu az ve sıcaklığı 22 derecedir. Reaksiyonu kalevi olan ve litresinde 700 miligram erimiş madde bulunur. Su da iyon olarak hidrokarbonat anyonu ile kalsiyum ve magnezyum katyonları bulunur. İçimi kaba olan suyun ölçülen radyoaktivitesi 9,1 Eman'dir.

Can Ilıcası
Ulaşım
Eski adı ile Can Pazarı, bugünkü adı ile Can ılıcası kasaba kenarında düz bir arazi üzerinde kurulmuş bulunmaktadır. Kaplıca tesisleri vardır.
Kimyasal Bulgu
Suda sodyum ve kalsiyum katyonları ile sülfat anyonları fazla bulunmaktadır. Klorür iyonu litrede 237 miligram, hidrokarbonat iyonu 258 miligramdır. Suyun litresinde 44 miligram da serbest karbondioksit gazı vardır. Suyun radyoaktivitesi 15 Eman'dır.
Sağlık
Özellikle romatizmalı hastalara faydalı olmaktadır.

0 yorum:

Related Posts with Thumbnails

pansiyon